joop postuum

LAKA heeft een liefdevol bericht in hun nieuwsbrief geplaatst
https://www.laka.org/nieuws/2019/joop-boer-1945-2019-11667

aanvullingen met een link graag naar:
info-at-leefbarewereld.nl