Kernenergie: onnodig, gevaarlijk en duur

Kernenergie: onnodig, gevaarlijk en duur

Inleiding
Door het opraken van fossiele brandstoffen is de discussie over kernenergie in vele landen weer opgelaaid, ook in Nederland. De kernenergielobby beweert dat het klimaatprobleem zonder nieuwe kerncentrales niet opgelost kan worden. Hier toon ik aan dat we zonder kernenergie beter af zijn.

Onnodig
Wereldwijd levert kernenergie slechts 15% van alle stroom en maar 3% van alle energie. Duurzame energie levert nu al 20% van alle stroom. De productie van duurzame energie groeit bovendien veel sneller dan van kernenergie, gemiddeld over de laatste 15 jaar met 25% per jaar, tegen nog geen 1% voor kernenergie. Naast duurzame energie kan door energiebesparing ruim 50% minder energie verbruikt worden. Rond 2050 kunnen bijv. alle gebouwen in Nederland energieneutraal zijn, daardoor alleen al is 40% minder energie nodig.
Bovendien is onlangs bekend geworden dat er in Nederland nog enorme hoeveelheden aardgas in de grond zitten, waarmee we zeker nog 30 jaar vooruit kunnen. De bouw van 4 grote kolencentrales en een nieuwe kerncentrale ons land is dus ook volstrekt overbodig.

Gevaarlijk
Er bestaat nog altijd het gevaar van ongelukken met kerncentrales, waarvan de gevolgen zeer groot kunnen zijn. Daarnaast is er het onopgeloste probleem van kernafval: nog nergens ter wereld is er een veilige opslag van kernafval gebouwd en het ziet er niet naar uit dat die er voor 2025 is, vooropgesteld dat veilige opslag mogelijk is. Daarnaast is er het gevaar van verspreiding van kernwapens. In kerncentrales wordt nl. plutonium geproduceerd en als brandstof wordt verrijkt uranium gebruikt. Beide kunnen gebruikt worden voor kernwapens.

Duur
De prijs van een nieuwe kerncentrale is sinds 2000 verdrievoudigd, van $1500 per KiloWatt tot $4500 per KW. Een kerncentrale van 1000 MW kost nu $4,5 miljard. Veel landen hebben daarom hun plannen voor nieuwe kerncentrales geschrapt, oa Canada, de VS en Turkije. De kerncentrale die nu in Finland gebouwd wordt blijkt na 4 jaar al 3 jaar vertraging te hebben opgelopen en is al half zoduur te zijn. Verdere kostenstijgingen worden verwacht. De bouwer, het Franse Areva, lijdt zware verliezen, €500 miljoen in 2008.
Tegen 2020 zal windenergie qua prijs concurrerend zijn met kolen- en kerncentrales en daarna goedkoper. Als er in 2011 gestart wordt met de bouw van een kerncentrales, zal die rond 2020 in bedrijf komen. Dat betekent dat nieuwe kerncentrales het grootste deel van hun levensduur van 40 jaar verliesgevend zijn.