Energie

Nieuw Energiebeleid: Geen Fossiele maar Duurzame Energie

Om een catastrofale klimaatverandering te voorkomen, moet de uitstoot van broeikasgassen [BKG] snel omlaag. De jaarlijkse uitstoot van BKG is de laatste 10 jaar hard gestegen en bedraagt nu 50 miljard ton CO2 equivalent. Willen we een goede kans hebben om de opwarming deze eeuw onder de 2 graden Celsius te houden, moet de mondiale BKG uitstoot rond 2020 met 40% omlaag en rond 2050 tot bijna nul gedaald zijn. De meeste energiescenario's gaan nog uit van een groei van fossiele energie, met als gevolg een verdere stijging van de CO2 concentratie in de lucht, van nu 390 ppm tot 450 ppm. Klimaatwetenschappers zijn het er nu over eens dat dit zo snel mogelijk terug moet naar 350 ppm, tussen 2050 en 2100. Dat betekent dat de fossiele energiebronnen in hoog tempo vervangen moeten worden door duurzame energiebronnen, zoals wind, water en zon. Gelukkig is dit mogelijk, zowel technisch als financiëel. Wat nu nog nodig is, is politieke wil. Politici zijn tot nu toe zeer gevoelig gebleken voor de belangen van de grote energiebedrijven en geven ze enorme subsidies, in totaal $1065 miljard per jaar, aan productie en consumptie van fossiele energie. Helaas is er in Kopenhagen geen akkoord bereikt om die subsidies te schrappen en de CO2 uitstoot voldoende te verlagen. Toch zal dat in 2010 moeten gebeuren, om catastrofes te voorkomen.

Plan B

Doet de politiek het niet [plan A], dan moeten wij het zelf doen, B. Mogelijkheden genoeg: isoleer je huis, installeer zonnepanelen of zonnecollectoren, koop een aandeel in een windturbineproject, verkoop je auto en neem de fiets, vlieg niet meer, maar ga met trein of fiets op vakantie, eet geen vlees of vis, koop minder spullen, zet je apparaten uit als je ze niet gebruikt.
Dat bij elkaar scheelt al meer dan 50% in de uitstoot van CO2. Vrijwel iedereen kan deze dingen doen in de komende 10 jaar.  Steeds meer bedrijven dringen er bij regeringen op aan om een verdergaand klimaatbeleid te voeren, met strengere regels. Ook zij zien de ernst van het klimaatprobleem en weten dat voorkomen beter en goedkoper is dan afwachten tot de klimaatcrisis komt.