Aardgas

Aardgaspolitiek moet op de schop: geen geheimen meer, open debat

Hierbij mijn visie op de huidige en toekomstige aardgasproblematiek.

Wat vooral voor minder CO2 uitstoot interessant kan zijn, is de evt. mogelijkheid om huidig en/of toekomstig exportgas te benutten in Nederlandse gascentrales met hoog rendement ipv in kolencentrales met een veel lager rendement en veel hogere CO2 uitstoot.

Sinds ik in 1983 samen met een vriend een boek schreef over de Nederlandse energiepolitiek, gebaseerd op financiering van 100% duurzame energie met
[een deel van] de aardgasbaten, heb ik de energieproblematiek gevolgd en me er actief mee bezig gehouden. Het boek heet: Olieslaaf of Eigen Baas, Ekologische uitgeverij.
Ook al is het oud, veel van wat er in staat is nog steeds relevant en actueel, helaas.

Daarom denk ik, nu de aardgaspolitiek door bevingen in Groningen en de schandalige extra productie van 12 mrd m3 aardgas in 2013, weer in het middelpunt van de belangstelling staat, dat het hoog tijd is om alle feiten rond aardgaswinning, gasexport, gasbaten en gasprijzen, huidige en toekomstige bodemdaling boven water te krijgen.
Veel meer dan wat er nu bekend is gemaakt. 

De volgende vragen zijn m.i. relevant, oa omdat Kamp beweert dat de hogere gasproductie in Groningen vooral door het koude voorjaar van 2013 kwam en de Nederlanders het recht hadden om zich warm te stoken.
Hij vergeet er bij te vertellen dat van de totale aardgasproductie in

Groningen van 53,8 miljard m3 in 2013, ca 2/3 is uitgevoerd, nl. 36 mrd m3. Het afgesproken productie nivo was ca 42 miljard m3 per jaar. En zelfs dat is volgens het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen [SodM] nog 40% teveel. Het huidige productie niveau is veel te hoog en moet hoe dan ook sterk omlaag. De enige echte mogelijkheid daartoe is het verminderen van de gasexport. Het lijkt dat het argument van de noodzaak van vermindering van de kans op meer en sterkere aardbevingen doorslaggevend moet zijn en dat dit zwaarwegende argument bij de heronderhandelingen een beslissende rol moet spelen.

Omdat er ondanks alle discussie en ophef nog veel zaken rond gasproductie, gasexport, gasopbrengsten, enz. nog niet bekend zijn of geheim verklaard, moet er druk op de regering worden uitgeoefend om alle gegevens boven water te krijgen. Dat kan oa door het stellen van Kamervragen.

Zie onder voor een aantal vragen

Voorgestelde Kamervragen

1. De maandelijkse aardgasproductie in Groningen en elders, in 2013 en in 2012.

2. De maandelijkse hoeveelheden aardgas die in eigen land zijn verbruikt en die uitgevoerd zijn, weer voor 2012 en 2013. 

3. De gemiddelde opbrengstcijfers voor de staat [en van de NAM en/of Gasterra] van:

 a. het binnenlands gasverbruik

 b. het exportgas, per m3 [in centen/m3] en de totale opbrengsten ervan, voor 2012 en 2013. 

4. De omvang en looptijd van de huidige gasexport contracten, de gemiddelde prijs ervan per m3 en de mogelijkheid tot heronderhandeling van de contracten, met als argument oa het toenemende gevaar voor meer en sterkere aardbevingen en de daaruit voortvloeiende schade aan gebouwen, dijken, enz.

5. Is de regering het ermee eens dat het om de volgende VIER REDENEN
[a,b,c,d], zowel politiek als financieel, gunstiger is om de aardgasproductie uit het Groninger gasveld vanaf 2014 tot 2020 met 40% te verminderen, daarna met 60% en alle bestaande exportcontracten zo mogelijk te reduceren en geen nieuwe export contracten af te sluiten?

5.a. Om het gevaar voor meer en sterkere aardbevingen te verminderen, zoals ook het SodM heeft geadviseerd, zodat er minder schade ontstaat.

5.b. Om de bestaande energie autonomie zo lang mogelijk te handhaven en niet teveel afhankelijk te worden van gasinvoer uit landen als Rusland, iets dat een onafhankelijke politiek opstelling wsch. in de weg zal staan.

Zonder verdere export zal Nederland nog ca 15-20 jaar kunnen voorzien in het eigen gasverbruik en na verminderde export ca 20-30 jaar.

5.c. Dat is zeer belangrijk, omdat aardgas de schoonste fossiele brandstof is en daardoor kan dienen als transitie brandstof,tot we rond 2045 voor 100% met duurzame energie en meer energiebesparing in onze energiebehoefte kunnen voorzien. Als dat gas ingezet zou worden in hoogrendements gascentrales [60% rendement] ipv in kolencentrales [40%rendement], zou ook nog eens de broeikasuitstoot sterk kunnen afnemen.

5.d. De gemiddelde exportprijs per m3 van ons aardgas is veel lager dan de gemiddelde verkoopprijs per m3 in eigen land. Naar schatting brengt verkoop in eigen land 20-25 ct/m3 op en exportgas slechts 8-10 ct/m3. We zijn dus een dief van eigen portemonnee door veel meer gas uit te voeren dan we zelf verbruiken. De verhouding is nu ca 2/3 export en 1/3 eigen verbruik. De in totaal hogere inkomsten over een langere tijd bieden bovendien de mogelijkheid om langzamer af te kicken van abrupt dalende gasbaten.

6. Is de regering van plan om voortaan [een deel van] de aardgasbaten te gebruiken om de productie van duurzame energiebronnen en de inzet van meer energiebesparende maatregelen sterker te vergroten dan nu nog het geval is? Met name zal de invoering van de verplichting tot het bouwen van energieneutrale gebouwen vervroegd moeten worden, naar 2015 ipv pas in 2020. Al in 1980 was het mogelijk om energieneutrale woningen te bouwen. Als die verplichting dan was ingevoerd, zou het totale energieverbruik in 2030 ca 40% minder geweest dan bij de huidige politiek.

7. Is de regering het ermee eens dat het vanuit het voorzorgsprincipe geboden is om de gasproductie uit het Groninger veld met minimaal 40% te verminderen, om meer schade te voorkomen. Het staat vast dat bij dit lagere productie niveau aardbevingen zowel minder frequent als minder zwaar zullen zijn. Productie op een lager niveau, maar over langere tijd beperkt de risico’s verplichte schadevergoedingen en vergroot de opbrengsten. 

8. Op grond waarvan is de NAM wel of niet verplicht om alle schade door aardbevingen ten gevolge van gaswinning, te vergoeden. Welke verplichting heeft de Nederlandse staat in dit opzicht en waarom betaalt de staat nu het merendeel van de al ontstane en nog op te treden schade? 

9. Door de huidige en toekomstige bodemdaling door aardgaswinning in Groningen en elders, stijgen de kosten van het wegpompen van overtollig water voor de waterschappen. Deze extra kosten worden verhaald op de burgers en landeigenaren. Om welke bedragen gaat het hier, cumulatief en per jaar, over de periode 1960 tot 2060.

10. Wie is financieel verantwoordelijk voor de gedaalde waarde van gebouwen die schade hebben opgelopen of zullen oplopen tgv aardgaswinning in Groningen en elders?

Ik ga er vanuit dat ook jullie organisatie/vereninging/partij, leden en evt. parlementsleden, verontrust en verontwaardigd zijn over de vorige en huidige aardgaspolitiek, om redenen van: a. energie- en klimaatpolitiek, b. financiën en c. schadebeperking.

En ik hoop dat jullie iets hebben aan mijn voorgestelde kamervragen. Mogelijk hebben jullie al vergelijkbare kamervragen laten stellen/gesteld. 

Graag stel ik me beschikbaar voor toekomstige informatie, adviezen en medewerking op energiebeleid, alsmede landbouwbeleid. 

Zie desgewenst mijn website: leefbarewereld.nl

joop boer 10-02-2014