Miljarden subsidie voor fossiele energie

Ruim 1000 Miljard Subsidies voor Vuile Energie!
Uit onderzoek van oa de Technische Universiteit Delft blijkt dat regeringen wereldwijd jaarlijks $ 1065 miljard subsidies verstrekken aan producenten en consumenten van fossiele energiebronnen [kolen, olie en gas. [1]. Dit gigantische bedrag is vele malen groter dan de subsidies die aan schone, duurzame energie wordt besteed. In landen als China, Indonesië, Iran en India word de subsidie gebruikt om de energieprijzen voor de consumenten laag te houden. In Westerse industrielanden gaan de subsidies vooral naar de productie van kolen, olie en gas.
In Nederland gaat het om € 7,5 miljard per jaar, vaak via off-budget regelingen, zodat het niet in de begroting te zien is.

Kopenhagen
In Kopenhagen werd gesteggeld over het vrijmaken van $100 tot 200 miljard voor klimaatbeleid in arme landen. Voor een krachtig klimaatbeleid is ca jaarlijks $ 500 miljard nodig. Men werd het er in Kopenhagen niet over eens welke landen dat moeten betalen, noch helaas over een goed klimaatbeleid. Hoewel bekend is dat elk jaar uitstel van maatregelen de kosten van klimaatverandering enorm zal verhogen, weigeren de meeste regeringen er voldoende geld voor uit te trekken, met als argument financiële problemen en een minder hoge economische groei. Pennywise, poundfoolish. Niet alleen dom, maarschandalig. Er is wel genoeg geld om de banken overeind te houden en om honderden miljarden dollars uit te geven aan vuile energie, maar niet genoeg voor een goed klimaatbeleid. Geld is duidelijk niet het probleem. het wordt nu alleen precies verkeerd besteed, aan fossiele energiebronnen die het klimaatprobleem juist hebben veroorzaakt. Het op de huidige schaal doorgaan met het gebruik van fossiele energie zal tot een rampzalige klimaatverandering leiden. De schade ervan zal vele duizenden miljarden dollars bedragen, nog afgezien van de tienduizenden menselijke slachtoffers en het uitsterven van duizenden plant- en diersoorten. Het is daarom onbegrijpelijk en meer dan schandalig dat fossiele energie nu nog op zo'n grote schaal wordt gesubsidieerd. Ook is het raadselachtig waarom dit feit vrijwel onbekend is. Er wordt vaak beweerd dat duurzame energie duur is, maar men weet niet dat er meer geld aan vuile energie wordt besteed. Dat moet afgelopen zijn.

CCS subsidies en kolencentrales
Hoewel de energiebedrijven geld genoeg hebben, krijgen ze het door intensief lobbywerk toch voor elkaar om ook subsidie te krijgen voor onderzoek naar en proefinstallaties voor CO2 opvang en opslag [Carbon Capture and Storage = CCS]. In Nederland gebeurt dit in Barendrecht. Het is geen toeval dat kolenproductie, de smerigste fossiele brandstof, de meeste subsidie krijgt van de EU, bij hun strijd tegen klimaatverandering. Door CCS te gebruiken als rechtvaardiging, krijgen bedrijven die betrokken zijn bij kolenproductie geld uit 4 verschillende EU fondsen [Herstelfonds, ETS, FP7 en structurele fondsen]. In de EU wordt € 7 miljard uitgetrokken voor CCS demonstratieprojecten.

CCS te laat en te duur
Echter, CCS zal niet voor 2030 rijp zijn voor commerciële toepassing en kan dus geen rol spelen om de doelstelling van 20% minder uitstoot van broeikasgassen in 2020 te halen. Die miljarden gaan ten koste van investeringen in duurzame energie. Strengere regels zijn voldoende om de uitstoot van CO2 door kolencentrales te beperken. Energiebedrijven als RWE, Vattenfall, Shell en EoN hebben geld genoeg om daaraan te voldoen en om CCS onderzoek zelf te betalen. Indien CCS verplicht zou worden bij alle nieuwe kolencentrales, zou er geen een meer gebouwd worden. De kosten zouden te hoog worden. Dat is precies wat er nodig is om de uitstoot van CO2 te verminderen. De energiebedrijven zouden hun geld dan in de bouw  van windparken op zee kunnen investeren.

Subsidie gebruiken voor duurzame energie
Het stopzetten gedurende de komende 5 jaar van die meer dan $1000 miljard subsidie aan fossiele energie zal leiden tot ruim 10% minder uitstoot van CO2.  Bestrijding van klimaatverandering kost in dit geval geen geld, maar levert juist geld op. Indien die miljarden voor driekwart [dat is $750 miljard per jaar] gestoken zouden worden in duurzame energie en energiebesparing, zou de wereld tussen 2040 en 2050 voor 100% op duurzame energie kunnen draaien en zou een klimaatramp kunnen worden voorkomen!
Er blijft dan jaarlijks nog $250 miljard over voor andere duurzame investeringen.
Het stoppen met die subsidies lijkt makkelijk, maar schijnt moeilijk te zijn. De fossiele energie lobby is  zeer invloedrijk. Gezien de enorme winsten van de energiebedrijven [meer dan $ 20 miljard per jaar voor Shell, Exxon en BP] zijn die subsidies natuurlijk een groot schandaal. In Duitsland bijv. gaat er meer subsidie naar kolenwinning dan naar duurzame energie.

Oproep voor tegenlobby

Er is een enorme lobby nodig en heel veel publiciteit om te zorgen dat die $1065 miljard subsidie voor vuile energie gestopt wordt en beter besteed wordt. Dit is daartoe een poging. Roep politici ter verantwoording, breng het ter sprake in natuur-, milieu en klimaatorganisaties, wend uw invloed aan, hoe klein ook, om aan dit schandaal een eind te maken.

joop boer
energiespecialist
www.leefbarewereld.nl.


1.C. van Beers, TU Delft 2009
2.Ambio, Vol.38, Issue 6, Sept.2009
3. Public funds used to lobby for fossil fuel in Copenhagen,
Corporate Europe Obsevatory [CEO], 2009.