Klimaat Intro

Het klimaat verandert, door meer broeikasgassen in de atmosfeer.

Die broeikasgassen, waarvan CO2 de voornaamste is, ontstaan bij de verbranding van fossiele energie [kolen, olie, gas], door ontbossing en door het houden van vee.

Sinds 1850, het begin van de industriële revolutie, is de concentratie van CO2 met meer dan 40% toegenomen. De gemiddelde temperatuur is sindsdien met ca 1 graad Celsius gestegen en zal de komende decennia met nog 2 tot 3 graden stijgen. In 2100 kan de temperatuur met 10 graden gestegen zijn.

De CO2 uitstoot en de concentratie ervan in de atmosfeer blijven stijgen, vanaf 2000 tot 2008 tweemaal zo snel als van 1990 tot 2000.

De huidige CO2 concentratie zal op den duur leiden tot een 25-40 meter hogere zeespiegel en 3-6 graden hogere temperatuur. De meeste planten, dieren en mensen zullen dan verdwijnen.

Om dit scenario te voorkomen, is het nodig de uitstoot van broeikasgassen tot 2025 met 40% en in 2050 met 80% te verlagen.

Dit kan alleen door een drastische verandering van de economie en van ons gedrag. Het gebruik van fossiele brandstoffen zal met 80% omlaag moeten. Voor een deel kunnen die vervangen worden door duurzame energiebronnen en energiebesparing, voor een ander deel door gedragsverandering.

Een leven niet gericht op consumptie, maar op kwaliteit ipv kwantiteit, plantaardig voedsel ipv vlees en zuivel, fietsen en openbaar vervoer ipv autorijden en vliegen. Minder materialistisch, maar meer genieten van een mooie omgeving dichtbij en van elkaar. Deze klimaatcrisis biedt een kans voor echte groei. Meer diepgang minder oppervlakkigheid, doe mee!