Klimaatverandering

Wat is klimaatverandering?
Door een snelle toename van broeikasgassen in de lucht, die de warmtestraling van de aarde tegenhouden, is de mondiale temperatuur de afgelopen 50 jaar met 0,8 graad gestegen.
Die broeikasgassen zijn vnl. koolstofdioxide [CO2], methaan [CH4] en lachgas [N2O], waarvan CO2 het belangrijkste is. CO2 ontstaat oa bij de verbranding van fossiele brandstoffen [kolen, olie, gas].  Het gehalte van CO2 is sinds 1850 met 110 ppm toegenomen tot nu 390 ppm [2009].

Wat is nodig om een klimaatramp te vorkomen: 450 of 350 ppm?
450 ppm CO2 is te veel!
Vrijwel alle regeringen, het IPCC en veel milieuorganisaties nemen nog steeds aan
dat een verdere toename van het CO2 gehalte in de lucht, van nu 390 ppm* tot 450 ppm in 2020, niet echt gevaar kan. Ze menen dat de temperatuur dan slechts met 2 graden Celsius stijgt en de zeespiegel met 1 tot 1,5 meter, tussen 2050 en 2100.
Om te zorgen dat de CO2 concentratie niet hoger wordt dan 450 ppm, moet de uitstoot van broeikasgassen rond 2020 met 30% omlaag en rond 2050 met 80%, wordt beweerd. Dat is moeilijk, maar voldoende om een klimaatramp te voorkomen. Helaas, dat is achterhaald. 450 ppm is veel te veel. Met 450 ppm CO2 in de lucht stevenen we af op een ramp. 350 ppm CO2 is veilig.

Kies: 2, 4 of 6 graad warmer;2, 20 of 45 meter hogere zeespiegel
De nieuwste inzichten zijn dat de huidige CO2 concentratie [390 ppm] al zal leiden tot een temperatuurstijging van 3-6 graden en een zeespiegel die 25-40 meter hoger is dan nu. [1].
Het is duidelijk dat dit het einde van de menselijke samenleving zou betekenen: vrijwel alle grote steden liggen aan de kust, in rivierdelta's. Het grootste deel van de aarde zou woestijn worden. De voedselproductie zou met de helft of meer dalen. Miljarden mensen zouden omkomen. Dat moet duidelijk voorkomen worden.
Een verdere stijging van de CO2 concentratie zou leiden tot nog hogere temperaturen en tot een nog hogere stijging van de zeespiegel.
Helaas stijgt het CO2 gehalte nog steeds, met ca 3 ppm per jaar. Binnen 20 jaar, dus rond 2030, zal de 450 ppm gehaald worden, als we niet NU in actie komen. Het voortbestaan van de meeste planten, dieren en mensen staat op het spel.
Nodig is een daling van de CO2 concentratie van nu 390 maar 350 ppm in deze eeuw.


Uitstoot CO2 moet terug naar nul

De enige manier om die daling te bereiken is om de CO2 uitstoot rond 2020 terug te brengen naar nul. Dat zal moeilijk worden, maar het is de enige manier om catastrofes te voorkomen.
Hoe?* CO2 is het belangrijkste broeikasgas. Andere zijn: methaan [CH4] en lachgas [N2O]
**ppm = parts per million, deeltjes per miljoen
1. Science on line, 081009. DOI: 10.1126/science.1178296
Coupling of CO2 and Ice sheet stability over major climate transitions of the last 20 million years. Aradhna K. Tripati, Christopher D.Roberts, Robert A. Eagle