Ontbosssing

Ontbossing door boskap en bosbranden

In het grootste deel van de wereld zijn de oorspronkelijke bossen verdwenen. De huidige ontbossing, vooral in de tropen, gaat erg snel. In dit tempo zijn alle tropische bossen eind deze eeuw verdwenen.
80% van de ontbossing vindt plaats om ruimte te maken voor de productie van veevoer en grasland, de rest voor de productie van biofuels [palmolie, suikerriet], wegen en bebouwing.
Niet alleen is dit een ramp voor de planten, schimmels en dieren, ook voor het regionale klimaat en het broeikaseffect is dit rampzalig.
Bossen hebben een regulerende werking op het klimaat, ze beschermen de bodem tegen erosie door regenbuien en zijn een bron van talloze waardevolle bosproducten. Ook fungeren bossen als opslag voor regenwater, zodat er vooral in berggebieden minder overstromingen door gezwollen rivieren plaatsvinden. Bovendien verliezen de oorspronkelijke bewoners hun bron van bestaan. Tenslotte verliest de ontboste bodem snel zijn vruchtbaarheid: de organische stof oxideert in hoog tempo en de meeste nutriënten spoelen via de rivieren naar zee. Wat over blijft is schraal grasland, dat door overbegrazing kan veranderen in steppe of woestijn.
Ontbossing, door boskap en bosbranden, veroorzaakt 20% van de mondiale uitstoot van CO2. In bossen is zeer veel CO2 opgeslagen, tot 200 ton bovengronds en 200 ton ondergronds. Oude bossen nemen netto geen CO2 op, nieuwe bossen wel, tot 10 ton CO2 per hectare.
Een totaal verbod op ontbossing zou een grote bijdrage leveren aan het verminderen van de klimaatverandering. Een herplantingsplicht zou niet alleen in alle landen met tropische bossen wettelijk vastgelegd moeten worden, maar overal ter wereld. De kosten van deze maatregelen zijn laag. In Westerse landen kost voorkomen van de uitstoot van 1 ton CO2 €30, kappen met ontbossing en herbebossing kost €10/ ton O2.
Herbebossing in gebieden met erosie en overstromingen zou grote positieve effecten hebben op werkgelegenheid, klimaat, biodiversiteit en de watervoorziening. Financiering moet uit de industrielanden komen, bijv. door een koolstofbelating.

december 2009