Waste, Tristram Stuart

WASTE, uncovering the global food scandal,
Tristram Stuart, 2009, Penguin books

Recensie
Stuart toont aan hoe 50% van al het voedsel op zijn weg van producent naar consument verloren gaat. Door uitvoerig onderzoek in vele landen ontdekt hij hoe dat gaat. In ontwikkelingslanden gaat na de oogst veel verloren gedurende opslag en vervoer. In rijke landen wordt veel weggegooid na de oogst en tijdens de verwerking van de producten, oa omdat het niet voldoet aan de eisen van de supermarkten. De VS spannen de kroon qua verspilling: er wordt 2 keer zoveel voedsel verkocht als er opgegeten wordt. De supermarkten zelf gooien ook veel weg, bijv. omdat het over datum is. Tenslotte gooit de consument 20-25% van het gekochte voedsel weg, omdat het niet meer vers is of teveel. Een deel wordt als afval gedumpt, de rest wordt verbrand, als veevoer gebruikt of vergist. Hij gaat ook uitvoerig in op de gevolgen van die voedselverspilling voor klimaat, milieu, natuur en de wereld voedselverdeling. Zonder voedselverspilling kan een groot deel van het landbouwareaal herbebost worden. Daardoor kunnen grote hoeveelheden CO2 vastgelegd worden, zodat de klimaatverandering gestopt kan worden. Met het voedsel dat nu weggegooid wordt kunnen 3 miljard mensen gevoed worden. Veel cijfers, maar ook heel veel nuttige informatie. Zelf is hij veefokker en vindt hij hergebruik van het afval als veevoer  een goede optie: er hoeft dan minder soja en tarwe verbouwd worden voor veevoer. Als veganist vind ik dat natuurlijk geen goede zaak. Zonder vee blijft er nog meer voedsel over en kan nog meer landbouwgrond herbebost worden.
Stuart doet een groot aantal voorstellen om de situatie te verbeteren. Als een voorbeeld van zijn degelijkheid: er zijn 106 pagina’s met noten en geraadpleegde literatuur.
joop boer, 161209