Honing

Honing
Natuurlijk gedrag

Het gaat hier over de honingbij. In de natuur leven de bijen in een natuurlijke holte in een boom.  Een bijenvolk omvat enkele tienduizenden dieren en kan wel 20 jaar blijven bestaan. Ze bestaat uit: werkbijen, darren en de koningin. De werkbijen verrichten al het werk. De darren bevruchten alleen de koningin. De koningin legt de eitjes, zij kan 5 jaar oud worden. Bijen bouwen raten, zeshoekige cellen, die worden gebruikt als broedkamer of als opslagkamer voor honing en stuifmeel.  
Bijenvolken vormen een perfect samenwerkende eenheid met complexe communicatiesystemen. Ze communiceren via geurstoffen, en met bijvoorbeeld een soort ‘dans’ kunnen ze elkaar duidelijk maken waar honing  te halen valt.
Voor een kilo honing zijn 100.000 vluchten naar 1,5 miljoen bloemen nodig. Dit is wel een afstand van zes maal de aarde rond! De door bijen met veel moeite verzamelde honing is ook hun wintervoorraad. Ze hebben 100 kilo nodig om te winter te overleven.
Bijen gaan zwermen [uitvliegen] met een nieuwe koningin, deze vervangt de oude koningin. Zo houden bijenvolkeren zichzelf in stand.

Bijen worden voornamelijk gehouden in speciale kasten met een aparte broedkamer en honingkamer.
De bij die het meest gehouden wordt in Nederland is de Carnica bij. Deze is gekweekt op bepaalde gunstige eigenschappen; zachtaardigheid, zwermtraagheid, hoge resistentie tegen ziekten en hoge honingproductie. Bij het verzamelen van de producten van bijen worden de raten uit de kast gehaald en soms wordt er rook gebruikt.
Dat hierbij wat bijen dood gaan is nooit helemaal te voorkomen.
Tegenwoordig worden er in de herfst oude volken verbrand, wordt er kunstmatige inseminatie toegepast, worden darrenpoppen doorgeknipt en de vleugels van koninginnen afgeknipt. Het houden van bijenvolken voor honing betekent concurrentie voor andere bijen en hommels, men heeft een ernstig vermoeden dat hierdoor veel wilde bijen/hommelsoorten sterk achteruit gaan of dreigen uit te sterven.

Van door bijen geproduceerde producten worden de volgende door mensen gebruikt: honing, koninginnengelei, bijenpollen, bijenwas, propolis en bijengif. Deze producten zijn voor de bijen zelf van belang.
Honing, als gezonde voeding voor henzelf, de werksters en de larven en als wintervoorraad, het is deze wintervoorraad die wordt weggehaald, precies met die stoffen die voor bijen onmisbaar zijn om gezond te blijven. Koninginnegelei, dit is speciale voeding om te zorgen dat een larf zich tot koningin ontwikkeld. Bijenpollen zijn ook een voedselbron. Bijenwas wordt gebruikt om raten mee te bouwen. Propolis is de hars die gebruikt wordt om kieren mee te dichten, voor de bijen is het ook nog een soort antibiotica en antivirus/schimmelmiddel.
Bijengif, de verdediging van de bij met de angel, wordt gebruikt bij gevaar. Bijen sterven als ze steken. Dit gif wordt verzameld voor onderzoek. Door stroomstoten tegen een membraam te geven gaan bijen daar op steken en sterven dan.

Al deze producten worden door mensen [imkers] weggehaald en er wordt een minderwaardig product voor teruggeven [suiker voor honing] of ze worden, vaak bij grootschalige honingproductie, doodgemaakt [bijvoorbeeld verbrand] omdat dat goedkoper en winstgevender is.

Koninginnegelei wordt geoogst en de koningin wordt gedood. Vaak koopt men een speciaal gefokte koningin [met KI!]  met bepaalde eigenschappen. De larve wordt door imkers die koninginnen kweken in een apart kooitje gezet, om te voorkomen dat ze andere gekweekte koninginnen gekweekte doodbijt. De vleugels worden geknipt zodat ze niet met een volk kan gaan zwermen. Ook wordt er onderzoek met bijen verricht voor de verbetering van eigenschappen. Dat hier dieren sterven is duidelijk. Bijen worden ook getransporteerd, kasten worden in andere gebieden gezet waar ze meer kunnen verzamelen [en de wilde bijen in dat gebied verstoren/verdringen]Bij transport en het [groot-] schalig houden van dieren gaat er altijd wat mis. Bijen kunnen ook last krijgen van een heleboel ziektes. Bij sommige worden de bijen met de korf dan in brand gestoken. Zoals in elke dierenhouderij, hoe meer dieren, hoe meer ziektes. Sommige  [Varaomijt] zijn moeilijk te bestrijden op een natuurlijke manier en worden er dus giftige stoffen gebruikt die weer in de honing terecht komen.  

Honing is niet nodig voor de mens om gezond te blijven, maar wel voor de bijen. Honing kan voor heel jonge kinderen zelfs gevaar opleveren omdat ze besmet kan zijn met de bacterie die botulisme veroorzaakt.

Bij de biologische teelt mogen de honingbijen wel overwinteren op eigen honing, worden ziektes alleen natuurlijk bestreden en worden ze niet berookt. De honing wordt nauwelijks  in Nederland geproduceerd, omdat Nederland en omgeving niet aan de eisen van de biologische teelt kan voldoen. Er zijn bijna geen gebieden waar in een straal van 3-5 km geen vervuilende activiteiten plaatsvinden.

Op het moment [2012] wordt er met de 'bijen verdwijnziekte' vooral gedacht aan oplossingen met het houden van honingbijen. Wat oi voor zowel de wilde bestuivers [mogelijke concurrentie] als de bijen zelf geen goede optie is. Wij denken dat de landbouw natuurrijker moet worden zodat populaties van wilde bijen en andere bestuivers groter worden. Verplichten stellen van bloemrijke akkerranden en het verbieden van landbouwgif [ het verbieden van de neonicotinoïden is  een goede stap], met uiteindelijk biologische landbouw als norm. Landbouwgronden zijn vaak zo dood als een pier..., om maar eens een niet zo veganistische uitspraak te doen. Dit hebben wij kunnen zien op onze eigen voormalige maisakker en nu, zoem zoem. Laat de hommeltjes, bijen en andere bestuivertjes maar komen.

Koop geen honing, eet plantaardige stropen. Een vervanger die op honing lijkt is rijstestroop, er is ook maismoutstroop, ahornsiroop, agavesiroop etc. Genoeg alternatieven. En zaai dat kleine plekje grond in met bijenbloemmengsels!