Veganisme en klimaat

Korte intro alvast.

Veganisten eten geen dieren. Herkauwende dieren eten zorgt voor methaan uitstoot. Methaan is de sterkste broeikasgas. Veganisten zorgen voor minder BKG's [Broeikasgassen]. Vlees eten [lees dieren dood [laten] maken en opeten], zorgt voor het verdwijnen van bossen om koeien te laten 'grazen' en om er heel veel soja op te verbouwen. Soja [en andere gewassen], wat mensen ook rechtstreeks kunnen eten, is veel efficiënter dan dit eerst aan dieren te geven en daarna de dieren op eten. En oerwoud kappen is desastreus voor de biodiversiteit en de dieren die daar leven. Die sterven uit. Wat voor aarde gaan we achter laten??? Een onleefbare 'woestijn'??

Lees hier meer:


https://www.enjoytheveganmovement.nl/blog/waarom-veganisme-het-klimaat-kan-redden/

Aan het einde staat dat als je veganist wordt dan wel kunt gaan vliegen, weliswaar met een knipoog, maar die lijkt er om een reden te staan, die wij niet kunnen plaatsen. Het is niet vliegen én veganist worden. Alle zeilen bijzetten in de strijd tegen de klimaatverandering. Alle Hens aan Dek!!!