Financiële overzichten voorgaande jaren

Financiële verantwoording voorgaande jaren
-de balans
-de staat van baten en lasten
-een toelichting voor zover relevant

 

Jaarrekening St. Zonnewijzer Groningen 2018
Balans
Baten Euro Lasten
Waarde perceel 9000,00 Geen
Saldo Triodos 881,26
Totaal 9881,26

Inkomsten Uitgaven
Giften 0,00 Kosten bank 106,63
Totaal 0,00 Totaal 106,63

 

Jaarrekening St. Zonnewijzer Groningen 2017
Balans
Baten Euro Lasten
Waarde perceel 9000,00 Geen
Saldo Triodos 987,89
Totaal 9987,89

Inkomsten Uitgaven
Giften 1025,00 Kosten bank 114,11
Totaal 1025,00 Totaal 114,11
Toelichting: donatie van Joop Boer voor aanvulling reserve.

 

Jaarrekening St. Zonnewijzer Groningen 2016
Balans
Baten Euro Lasten
Waarde perceel 9000,00 Geen
Saldo Triodos 77,00
Totaal 9077,00

Inkomsten Uitgaven
Giften 140,00 Kosten bank 96,63
Totaal 140,00 Totaal 96,63

 

Jaarrekening St. Zonnewijzer Groningen 2015
Balans
Baten Euro Lasten
Waarde perceel 9000,00 Geen
Saldo Triodos 6,84
Totaal 9006,84

Inkomsten Uitgaven
Giften 11,00 Kosten bank 94,01
Storting uit prive 50,00 Retour Crowdfunding 750,00
Per abuis betaald privé 26,95
Totaal 61,00 Totaal 870,96
Toelichting: retour van de giften voor crowdfunding.

 

Jaarrekening St. Zonnewijzer Groningen 2014
Balans
Baten Euro Lasten
Waarde perceel 9000,00 Geen
Saldo Triodos      816,80
Totaal               9816,80

Inkomsten Uitgaven
Crowdfunding 750,00 Kosten bank 43,20
Giften 10,00
Storting uit prive 100,00
Totaal 860,00 Totaal 43,20
Toelichting: poging tot crowdfunding bleef steken op € 750,00, niet voldoende voor aankoop van de Droomgaard. In 2015 storten we het geld retour.