De droom van de Droomgaard

Aan een fietspad vlakbij Grolloo, tussen een 150 jaar oude houtwal en het Anderse Diep, ligt een bijzondere boomgaard. In 2000 heeft joop boer hier een weiland van bijna 1,4 ha gekocht, waar hij alsnog zijn jeugddroom realiseert: een stuk grond waar de natuur zich optimaal kan ontwikkelen. Vanuit zijn wens om ook zelf zijn voedsel te verbouwen, kwam hij op het idee om hier landbouw en natuur te combineren.

De Droomgaard is bijzonder, niet alleen omdat er geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, maar er wordt ook geen dierlijke mest gebruikt. Inmiddels staan er ruim duizend [fruit]bomen en struiken, is er een grote poel en zijn er enkele kleine poelen aangelegd, er is een houtwal, een houtsingel en staan er bloemen, kruiden en groenten.
Sinds de aankoop is het aantal planten en diersoorten enorm toegenomen: oa grote ratelaar, kruipend zenegroen, kaardenbol, dalkruid, salomonszegel, lelietje van dalen, klaverzuring, uilen, spechten, buizerds, vleermuizen, muizen, woelmuizen, levendbarende hagedis, salamanders, kikkers, padden, spinnen, krekels, libellen en vele andere insecten komen er voor. Ook zijn er dassen, hazen en steenmarters gesignaleerd.

In 2006 is een tweede stuk grond gekocht van een aangrenzende coniferenkweker, dat nog voor de helft met coniferen begroeid was. Dit gedeelte wordt nu geheel als natuur beheerd. Daarvoor is het wel nodig om eerst alle coniferen te verwijderen, omdat die in het beekdallandschap niet thuishoren. Door verschraling [maaien en afvoeren] zal het aantal plantensoorten sterk gaan toenemen. Nu groeien er tussen de stukken met coniferen vooral brandnetels en distels.
Oorspronkelijk was het beekdal begroeid met elzenbroekbos. Op den duur zal dit er terugkeren, vooraf gegaan door bloemrijk hooiland.

DOELSTELLINGEN
-Het bevorderen van kleinschalige, biologische, duurzame landbouw en het herstellen van de oorspronkelijke vegetatie.
-Experimenteren met veganistische landbouw en permacultuur.
-Het optimaal combineren van natuur en landbouw.
-Een bijdrage leveren aan een fraaier landschap, dat nu ontsierd wordt door grootschalige landbouw.
-Informatie aanbieden over veganistische landbouw en permacultuur.
-rustgebied voor wilde dieren.


ACTIVITEITEN
-Verbouw en verkoop van biologisch geteeld fruit en groenten
-Aanleggen en onderhouden van kleinschalige landschapselementen.
-Geven van informatie en rondleidingen.
-Een plek bieden voor het geven van cursussen die natuur en milieu niet verstoren.

In 2019 zijn zowel Joop Boer als zijn partner Alexandra Hendrikx overleden. Maar de Droomgaard blijft!