De Droomgaard

Update over de Droomgaard

Nu joop is overleden ben ik [zijn partner] aan het kijken, samen met vrienden van joop, hoe we de Droomgaard gaan voortzetten. Voor joops overlijden hebben joop en ik we het al vaak gehad over laten verwilderen van het land met wat verplicht snoeiwerk aan de grenzen van het land.
Een écht rustgebied [meestal bedoelen ze dan jachtgebied...] voor wilde dieren. Mensen zijn overal al, zei joop...Plekken waar mensen niets meer doen zijn er nauwelijks, misschien moet de Droomgaard maar zo'n plek worden. Een natuurgebied pur sang. We dromen nog even verder...Wie denkt hierover iets zinnigs te willen zeggen, mail gerust naar infoatleefbarewereld.nl

Omdat we mensen nodig hebben voor dat snoeiwerk aan de buitenranden en om ook nog eens te genieten van de Droomgaard in de zomerzon, hoop ik dat er open [werk- en geniet-] dagen georganiseerd gaan worden die bio, vegan en autovrij zijn, dat was tenslotte zijn en mijn ideaal!

Wat belangrijk is: REIS NIET ZELF AF NAAR DE DROOMGAARD, dat is niet de bedoeling. Verstoor de rust daar niet. Ook in het broedseizoen kun je daar niet zomaar rondlopen. Wilde dieren worden snel opgejaagd, zeker met honden. Honden liever niet, dus ook niet tijdens de open dagen. Rustige aangelijnde honden, bespreekbaar. Auto's...joops T-shirt met AU-TO-VRIJ hangt hier nog over de stoel...moet ik nog meer zeggen...Respect voor deze, helaas bijzondere, unieke plek...
KOM ER AJB ALLEEN OP DE OPEN DAGEN! Bedankt, Alexandra.

IETS OVER DE DROOMGAARD
Aan een fietspad vlakbij Grolloo, tussen een 150 jaar oude houtwal en het Anderse Diep, ligt een bijzondere boomgaard. In 2000 heeft joop boer hier een weiland van bijna 1,4 ha gekocht, waar hij alsnog zijn jeugddroom realiseert: een stuk grond waar de natuur zich optimaal kan ontwikkelen.
Vanuit zijn wens om ook zelf zijn voedsel te verbouwen, kwam hij op het idee om hier landbouw en natuur te combineren.

De Droomgaard is bijzonder, niet alleen omdat er geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, maar er wordt ook geen dierlijke mest gebruikt.
Inmiddels staan er ruim duizend [fruit]bomen en struiken, is er een grote poel en zijn er enkele kleine poelen aangelegd, er is een houtwal, een houtsingel en staan er bloemen, kruiden en groenten.
Sinds de aankoop is het aantal planten en diersoorten enorm toegenomen: oa grote ratelaar, kruipend zenegroen, kaardenbol, dalkruid, salomonszegel, lelietje van dalen, klaverzuring, uilen, spechten, buizerds, vleermuizen, muizen, woelmuizen, levendbarende hagedis, salamanders, kikkers, padden, spinnen, krekels, libellen en vele andere insecten komen er voor. Ook zijn er dassen, hazen en steenmarters gesignaleerd.

In 2006 is een tweede stuk grond gekocht van een aangrenzende coniferenkweker, dat nog voor de helft met coniferen begroeid was. Dit gedeelte wordt nu geheel als natuur beheerd. Daarvoor is het wel nodig om eerst alle coniferen te verwijderen, omdat die in het beekdallandschap niet thuishoren. Door verschraling [maaien en afvoeren] zal het aantal plantensoorten sterk gaan toenemen. Nu groeien er tussen de stukken met coniferen vooral brandnetels en distels.
Oorspronkelijk was het beekdal begroeid met elzenbroekbos. Op den duur zal dit er terugkeren, vooraf gegaan door bloemrijk hooiland.

Onderstaande doelstellingen zullen, nu joop overleden is, aangepast moeten worden.
We waren het al van plan, maar het zal richting een natuurreservaat gaan. Met minimaal onderhoud aan de randen en zo min mogelijk verstoring door mensen.


DOELSTELLINGEN
-Het bevorderen van kleinschalige, biologische, duurzame landbouw en het herstellen van de oorspronkelijke vegetatie.
-Experimenteren met veganistische landbouw en permacultuur.
-Het optimaal combineren van natuur en landbouw.
-Een bijdrage leveren aan een fraaier landschap, dat nu ontsierd wordt door grootschalige landbouw.
-Informatie aanbieden over veganistische landbouw en permacultuur.
-rustgebied voor wilde dieren.ACTIVITEITEN
-Verbouw en verkoop van biologisch geteeld fruit en groenten
-Aanleggen en onderhouden van kleinschalige landschapselementen.
-Geven van informatie en rondleidingen.
-Een plek bieden voor het geven van cursussen die natuur en milieu niet verstoren.

Kom niet met de auto maar met OV, fiets of te voet! Het is een Leefbare Wereld plek, breng dus alleen biologisch en veganistisch voedsel mee!

ALGEMENE INFORMATIE
Wilt u de Droomgaard financieel ondersteunen, dan kunt u uw bijdrage
overmaken op: komt binnenkort


Het geld wordt oa gebruikt voor het kopen en planten van meer bomen.